StellarQ My IconStellarQ My

Käyttöehdot voimassa 6.10.2023 alkaen

StellarQ My -omaraportointipalvelun käyttöehdot

 • StellarQ My –palvelua voi käyttää vain, jos hoidosta vastaava hyvinvointialue valtuuttaa palvelun käytön.
 • StellarQ My –palvelun käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä.
 • StellarQ My –palvelua käyttävä potilas on saanut tiedon palvelun sisältämän terveystiedon säilyttämisestä, hävittämisestä sekä kerätyn tiedon tallentamisesta.
 • Potilaan hoidosta vastaavalla yksiköllä on oikeus siirtää potilaan itsensä kirjaamia tietoja potilastietojärjestelmään.
 • Palveluun tunnistautuminen tapahtuu vahvaa tunnistautumista käyttäen.
 • Tietojen tallentamisessa noudatetaan Suomen lakia ja asianmukaisia tietoturvasäädöksiä.
 • Tuotettavan tiedon omistaa hoidosta vastaava hyvinvointialue.
 • Hoidosta vastaava hyvinvointialue voi lopettaa StellarQ-hoidonseurantajärjestelmän käytön, jolloin myös StellarQ My -palvelun käyttö päättyy.
 • Tietojen säilyttämisestä ja hävittämisessä noudatetaan Suomen lakia.
 • StellarQ My -palvelua käyttävien kaikkien potilaiden tiedosta voidaan tuottaa tunnisteetonta tutkimusaineistoa ja tilastotietoja kolmansille osapuolille luovutettavaksi.

Suostumus palvelun käytöstä

Olen tutustunut StellarQ My –palvelun tietosuojaselosteeseen ja käyttöehtoihin. Tiedän, että suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja voin kieltäytyä siitä. Voin myös lopettaa palvelun käyttämisen milloin tahansa.

Annan suostumukseni siihen, että

 • Hoidosta vastaava hyvinvointialue voi tarkastella ja muokata StellarQ My –palveluun tallentamiani tietoja
 • Hoidosta vastaava hyvinvointialue voi kopioida StellarQ My –palveluun tallentamiani tietoja soveltuvin osin hyvinvointialueen muihin tietojärjestelmiin

Palvelun käytön lopettaminen

 • Minulla on oikeus lopettaa palvelun käyttö milloin tahansa. Jo tallennettujen tietojen säilytyksestä ja poistamisesta vastaa hoidosta vastaava hyvinvointialue.