StellarQ My IconStellarQ My

Seloste laadittu 23.5.2023
Viimeksi päivitetty 8.5.2024

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee potilaiden käyttämää StellarQ My -omaraportointipalvelua.

StellarQ on arvioinut järjestelmänsä saavutettavuuden itse. Palvelun kehitystyö on pyritty tekemään huomioiden kaikki WCAG 2.1- ja 2.2-tason saavutettavuuskriteerit. Tavoitteena on toteuttaa ulkopuolisen asiantuntijan arvio saavutettavuudesta, ja sen jälkeen kehittää palvelua täyttämään loputkin WCAG 2.1 A- ja AA-tason vaatimukset mahdollisimman pian.

StellarQ My -palvelu täyttää suurilta osin WCAG versio 2.1 A- ja AA-tason vaatimukset. Puutteita on havaittu vielä seuraavilta osin:

  • 1.4.12 Tekstin välistys
  • 2.5.3 Nimilappu nimessä
  • 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

StellarQ kehittää saavutettavuuttaan lisää tulevien ohjelmistoversioiden aikana. StellarQ julkaisee uuden version järjestelmästään useita kertoja vuodessa.

Palautetta saavutettavuudesta voit lähettää osoitteeseen support@stellarq.com. Palautteen käsittelee StellarQ:n asiakastuki. Laitettuasi palautetta saavutettavuudesta, sinuun ollaan yhteydessä 14 päivän kuluessa.

Selvityspyynnön tai kantelun tekemistä varten voit olla yhteydessä Aluehallintoviraston saavutettavuuden valvonnan yksikköön. Kantelun tai selvityspyynnön voit tehdä sivustolla www.saavutettavuusvaatimukset.fi, tai sähköpostitse tai kirjeitse sivulla kerrotuilla ohjeilla.