StellarQ My IconStellarQ My

Publicerad 8 maj 2024
Senast uppdaterad 8 maj 2024

Tillgänglighetsuttalande

Tämä saavutettavuusseloste koskee potilaiden käyttämää StellarQ My -omaraportointipalvelua.

Detta uttalande gäller för StellarQ:s självrapporteringsportal som används av patienter.

StellarQ har genomfört tillgänglighetsrevisionen av sitt system på egen hand. StellarQ har vidtagit åtgärder för att utveckla tjänsten med beaktande av alla tillgänglighetskriterier på nivå WCAG 2.1 och 2.2. Vårt mål är att genomföra en tillgänglighetsrevision av en oberoende expert, varpå vi strävar efter att utveckla tjänsten ytterligare för att uppfylla resterande krav på nivå WCAG 2.1 A och AA så snart som möjligt.

StellarQ:s Mina portal uppfyller de flesta kraven på nivå WCAG 2.1 A och AA. Bristerna har observerats inom följande områden:

  • 1.4.12 Textavstånd
  • 2.5.3 Etikett i namn
  • 4.1.3 Statusmeddelanden

StellarQ kommer att vidareutveckla tillgängligheten i framtida programvaruversioner. StellarQ publicerar nya programvaruversioner flera gånger om året.

Om du vill lämna feedback om tillgängligheten kan du kontakta oss på support@stellarq.com. Din feedback granskas av StellarQ:s kundsupport. Efter att ha lämnat feedback angående tillgänglighet kommer vårt team att kontakta dig inom 14 dagar.

Om du vill begära ytterligare information eller lämna in ett klagomål kan du kontakta tillgänglighetsenheten hos din regionala statliga förvaltningsbyrå. Du kan lämna in ett klagomål eller begära mer information på www.webaccessibility.fi, via e-post eller per post enligt instruktionerna på webbplatsen.