StellarQ My IconStellarQ My

StellarQ My
StellarQ My

StellarQ My

Självrapportering som stöd för din behandling

Självrapportering är patientens egen kanal för att förmedla information om sin sjukdom och dess behandling till den ansvariga vårdenheten. Genom självrapportering får patienter möjlighet att delta i sin egen vård.

Införandet av självrapportering kräver en aktiv vårdrelation med en enhet där StellarQ-tjänsten används.

StellarQ My självrapportering som en del av din sjukdomsbehandling

  • Du kan följa din välbefinnande genom relevanta frågor relaterade till din situation
  • Hjälper dig och vårdpersonal ansvarig för din behandling att uppnå de bästa behandlingsresultaten