StellarQ My IconStellarQ My

Användarvillkor giltiga från den 6 oktober 2023

Användarvillkor för StellarQ My självrapporteringstjänst

 • Användningen av StellarQ My-tjänsten är endast tillåten om välfärdsregionen som är ansvarig för vården godkänner användningen av tjänsten.
 • Användningen av StellarQ My-tjänsten kräver godkännande av användarvillkoren.
 • En patient som använder StellarQ My-tjänsten har informerats om lagring, bortskaffande och insamling av hälsoinformation som finns i tjänsten.
 • Den enhet som är ansvarig för patientens vård har rätt att överföra information som patienten själv har registrerat till patientinformationssystemet.
 • Autentisering till tjänsten görs med stark autentisering.
 • Lagring av information följer finsk lag och lämpliga dataskyddsbestämmelser.
 • Välfärdsregionen som är ansvarig för vården äger den genererade informationen.
 • Välfärdsregionen som är ansvarig för vården kan avsluta användningen av StellarQ-vårdövervakningssystemet, vilket även kommer att resultera i att användningen av StellarQ My-tjänsten avslutas.
 • Lagring och bortskaffande av information följer finsk lag.
 • Anonym forskningsdata och statistik kan genereras från informationen om alla patienter som använder StellarQ My-tjänsten och tillhandahållas tredje parter.

Samtycke för användning av tjänsten

Jag har bekantat mig med integritetspolicyn och användarvillkoren för StellarQ My-tjänsten. Jag förstår att samtycket är frivilligt och att jag har rätt att vägra. Jag kan även sluta använda tjänsten när som helst.

Jag samtycker till följande:

 • Välfärdsregionen som är ansvarig för vården kan se och ändra den information jag har sparat i StellarQ My-tjänsten.
 • Välfärdsregionen som är ansvarig för vården kan kopiera den information jag har sparat i StellarQ My-tjänsten, om tillämpligt, till andra informationssystem i välfärdsregionen.

Avslutning av tjänstens användning

 • Jag har rätt att sluta använda tjänsten när som helst. Välfärdsregionen som är ansvarig för vården ansvarar för lagring och radering av redan sparad information.