StellarQ My IconStellarQ My

StellarQ My
StellarQ My

StellarQ My självrapportering Epilepsi

Mobilapplikation för självrapportering av epileptiska anfall, som hjälper vårdpersonal som ansvarar för din behandling att förstå din övergripande situation.

Genom att autentisera med dina bankidentifikationsuppgifter kan du få tillgång till epilepsianfallsdagboken via mobilapplikationen, förutsatt att du har en aktiv vårdrelation med en vårdenhet inom välfärdsområdet där StellarQ My -tjänsten används och din behandlingsplan inkluderar en epilepsianfallsdagbok.

Fördelar med självrapportering

  • Du kan övervaka förekomsten av dina epileptiska anfall över en förlängd period.
  • Du möjliggör realtidsövervakning av din situation för vårdpersonal och utvärdering av effektiviteten av din behandling.
  • Du assisterar vårdpersonalen ansvarig för din behandling att uppnå det bästa behandlingsresultatet.