StellarQ My IconStellarQ My

StellarQ My
StellarQ My

StellarQ My självrapportering Multipel skleros (MS)

På välbefinnandeavdelningen vid neurologikliniker i Finland används ett väl använt system för övervakning av behandlingen av multipel skleros (MS), vilket hjälper sjukvårdspersonal ansvarig för din behandling att förstå din övergripande situation. Detta behandlingsövervakningssystem har varit i bruk sedan 2013.

Självrapporteringstjänsten är ditt personliga bidrag till denna behandlingsövervakning. Den har varit i bruk sedan 2017. Förutom dig själv får också teamet ansvarigt för din behandling nödvändig information om ditt välbefinnande genom självrapportering.

Fördelar med självrapportering:

  • Du får information om symptom.
  • Du kan övervaka förändringar i ditt välbefinnande och utforska vissa av dina symptom mer detaljerat genom specifika förfrågningar.
  • För vissa förfrågningar får du personlig feedback och vägledning för vardagslivet.
  • Du hjälper sjukvårdspersonal ansvarig för din behandling att uppnå det bästa behandlingsresultatet.